Förenade Mjukvaruindustrierna – Kreativitet under ansvar sedan 1976.

Förenade Mjuk är en Malmö-baserad koncern med verksamheter och utvecklingsprojekt
inom IT, information och media. Moderbolaget bedriver teknik- och resursutveckling
för internet. Övriga verksamheter är:

Limhamns info KB - integrerade informations- och marknadslösningar
Redikod AB - spelutveckling
Nordic Game Resources AB - tjänster inom strategisk utveckling av spelindustrin
Custom Red Studios AB - spel- och applikationsutveckling
Locamotive AB - produkt- och tjänsteutveckling inom platsbaserade tjänster


      Förenade Mjuk KB — Box 60308 — 216 08 Malmö — 040-36 76 70