Förenade Mjukvaruindustrierna – Kreativitet under ansvar sedan 1976.

Förenade Mjuk ingår i en Malmö-baserad koncern och utför idag
rättighetsförvaltning, huvudsakligen avseende domäner.

      Förenade Mjuk — Box 4402 — 203 15 Malmö — 040-36 76 70