Förenade Mjukvaruindustrierna – Kreativitet under ansvar sedan 1976.

Förenade Mjuk ingår i en Malmö-baserad koncern och utför idag IT-tjänster och
rättighetsförvaltning, huvudsakligen avseende domäner. Våra ägare är:

Locamotive AB - koncernmoder
Nordic Game Resources AB - ledande europeisk konferens och evenemang inom spel
Redikod AB - spelutveckling och även FoU inom "serious games"


      Förenade Mjuk KB — Södra Förstadsgatan 31 — 211 43 Malmö — 040-36 76 70